Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


109
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Kerken, kruisen en kapellen

Hulpkerk Sint-Jozef-Arbeider 

De hulpkerk Sint-Jozef-Arbeider op de Huls is per 1 januari 2012 aan de eredienst onttrokken. Het kerkbestuur is bezig met plannen voor een nieuwe bestemming.

Eerst stond er een H. Hartbeeld met een kleine kapel in het buurtschap Huls.

Rond 1950 was er in Huls behoefte aan een tweede kapel. De oudere inwoners van de Huls wilden liever een eigen kerk. Uiteindelijk besloot men om op eigen kosten van de gemeenschap een hulpkerk te bouwen binnen de parochie van Simpelveld.

In 1954 had men het geld bij elkaar gebracht. In de periode 1955-1956 werd de kerk gebouwd en ingezegend op 20 september 1956.


Sint-Jozef-Arbeider - Huls

Een van de meest religieuze plekken in ons dorp vind je in het hellingbos, gelegen achter de tuinen van Huize Loreto.

In dit hellingbos tref je onder andere een Lourdesgrot aan, een onlangs gerenoveerde Heilig Hart kapel, 14 gerenoveerde kruiswegstaties en een goed onderhouden kerkhof voor de overleden zusters van het klooster.

Het park is na stichting van het klooster Loreto (1875-1878) in eerste plaats aangelegd als begraafplaats. De kloosterlingen maken deel uit van een oorspronkelijke Duitse orde die n.a.v. de ‘Kulturkampf’ in 1873 uit Duitsland verdreven is.


Lourdesgrot

Lourdesgrot

Deze grot is gebouwd in 1954, het jaar dat door
paus Pius XII
werd uitgeroepen tot Mariajaar. Op 10 december 1954 werd de Lourdesgrot ingewijd. Ze is gebouwd naar voorbeeld van de
grot in Lourdes
. Het altaar werd gewijd door Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond.

Kruiswegstaties

De 14 kruiswegstaties zijn in 1925 geplaatst als geschenk, onder andere van de gemeente en een aantal weldoeners naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het klooster.

Ze zijn ingewijd op 21 juli 1929 door de Franciscaner pater Carolus.

Heilig Hart kapel

Dit kapelletje dat in 2009 volledig gerestaureerd is, is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus.

Het is gebouwd, samen met drie kleinere kapellen, tegen het einde van de negentiende eeuw.

Tegen de achterwand van de kapel is het hardstenen basement van het altaar nog zichtbaar. Hierboven bevindt zich in een houten boog een schilderij gewijd aan het Heilig Hart van Christus.

 


Heilig Hart kapel

Maria 'Sterre der Zee'Maria ‘Sterre der Zee’

Op een paar honderd meter van het hellingbos vinden we aan de Rode Put het kapelletje gewijd aan Maria ‘Sterre der Zee’.

Dit kapelletje is in 1951 gebouwd op voorspraak van de toenmalige kapelaan, de weleerwaarde heer Rothkrans; dit vanwege het feit dat Simpelveld de oorlog zo goed als schadevrij was doorgekomen. Ook dit kapelletje is gewijd door Mgr. Lemmens.

Heilig Hart aan ‘De Ling’

Aan de Bosschenhuizerweg staat een bijzondere buurtkapel. De kapel is gebouwd aan de rand van ‘De Ling’, dat letterlijk de betekenis draagt van een braakliggend stuk grond. Deze plek heeft van oudsher een vrome betekenis waar jarenlang buurtbewoners bij elkaar kwamen om te bidden en eventueel een kaarsje op te steken. Al in 1870 werd op deze plek een vervallen houten kruis vervangen door een smeedijzeren. In 1923 werd dit vervangen door een klein Heilig Hart kapelletje dat echter zoveel last van vocht had, dat in 1957 de buurtvereniging van Bosschenhuizen besloot om op de oude plaats een nieuwe kapel te bouwen. Deze werd met Pasen op 5 april 1959, plechtig en zeer feestelijk ingezegend door Petrus Moors, bisschop van Roermond.

Heilig Hart aan 'De Ling'

Maria 'Sterre der Zee'Sint Jozefkapel aan de Brandstraat

In de hal van de voormalige Sint Jozefschool aan de Kloosterstraat stond jarenlang een prachtig Sint Jozefbeeld.

Toen deze school, na een doorstart, geen officiële katholieke school meer was, verdween het Jozefbeeld naar de zolder. Bij realisatie van de Sint Jozefkapel aan de Brandstraat kreeg het beeld weer een eervolle plek in de kapel.

Op 3 december 1994 werd de kapel met haar ‘oude’, nieuwe, beeld ingezegend.

Informatie van Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg

In onderstaand overzicht vind u links naar informatie op de site van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg over kapellen en veld- en wegkruisen in Simpelveld.

Lourdesgrot – Hogenberg Voetpad

Kapel O.L.V. Sterre Der Zee – Vingweg

Kapel – Brandstraat

Kapel – Katzerberg

Kapel – Kloosterstraat

Kapel – Schanternelsweg

Wegkruis – Akerveldweg

Wegkruis – Baneheide

Wegkruis – Baneheide

Wegkruis – Bosschenhuizenweg

Wegkruis – Bouwerweg

Wegkruis – Bulkemstraat / Sint Nicolaasstraat

Wegkruis – Bulkemsstraat

Wegkruis – Dorpsstraat

Wegkruis – Hartjesweg

Wegkruis – Hennebergstraat

Wegkruis – Hennebergweg / Oude Molenstraat

Wegkruis – Huls

Wegkruis – Huls

Wegkruis – Hulsbergweg

Wegkruis – Hulsbergweg

Wegkruis – Kanthuisstraat

Wegkruis – Katzerweg

Wegkruis – Kerstboompjesweg

Wegkruis – Loevemicherweg (Huls)

Wegkruis – Oude Molsbergerweg

Wegkruis – Rodeputserveldweg

Wegkruis – Rolduckerweg

Wegkruis – Rolduckerweg

Wegkruis – Stampstraat

Wegkruis – Stampstraat

Wegkruis – Sweijersgewanden

Wegkruis – Waalbroek

Wegkruis – Waalbroekerweg

Wegkruis – Weg door het Bosscherveld

Wegkruis – Wijnstraat (Huls)

Wegkruis – Wijnstraat (Huls)

Weg- / Gevelkruis – Baneheide

Weg- / Gevelkruis – Pleistraat

Weg- / Veldkruis – Katzerweg

Onderstaande links verwijzen naar andere websites met informatie, achtergronden of weetjes over of met betrekking tot de geschiedenis van de parochie en haar kerken, kapellen en kruisen.

Links:


Historie van Simpelveld
– Bron: Heemkundevereniging De Bongard;


Informatie Sint Remigiuskerk Simpelveld
– Bron: Kerkgebouwen in Limburg.