Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


137
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Historie St. Remigiusparochie

Historie St. Remigiusparochie in vogelvlucht

 

Het dorp Simpelveld bestond reeds in de tijd van de Romeinen.

Bewijs hiervan zijn de uit die tijd stammende opgravingen, waarvan de ‘Sarcofaag van Simpelveld‘ wel de belangrijkste is.

Deze askist kende namelijk sculpturen aan de binnenkant en iets dergelijks heeft men ten noorden van de Alpen nergens meer gevonden.

Ook de Franken hebben in Simpelveld gewoond. Van hun is een Merovingisch grafveld opgegraven uit de jaren 500-700 waarbij een zwaard en veel aardewerk gevonden werd.

 

In 1137 komen we voor het eerst de naam ‘Simpelveld’(1) tegen.

In 1147 is er voor het eerst sprake van een kerk te Simpelveld.

Aan deze kerk wordt vanaf 1203 St Remigius gekoppeld.

Dit gebeurde door monniken vanuit het klooster van Luik . Zij zorgen vanaf 1203 voor de zielzorg te Simpelveld. Dit werd opgedragen door de toenmalige bisschop van Luik Hugo II van Pierrepont. Deze abt stond aan het hoofd van een Norbertijner klooster dat gesticht was door Norbertus (1080-1134).

De naam van hun klooster was ‘Beaurepart’.

Alle Simpelveldse pastoors werden dus vanuit Luik naar onze parochie gezonden.

Een bekende pastoor was pastoor Didden. Hij was pastoor in Simpelveld gedurende de tijd van de 80-jarige oorlog. ( 1568-1648). In zijn tijd werd de kerk grotendeels verwoest.

Zijn opvolger, pastoor Jamar, die later abt werd in het klooster te Luik heeft de kerk weer laten opknappen.

Net als Kerkrade bleef Simpelveld na de 80-jarige oorlog Spaans. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Heerlen dat ‘Staats’ werd. Wittem en Eys vormden een vrije heerlijkheid.

In 1713 wordt Simpelveld Oostenrijks.

In 1794 wordt Simpelveld door Frankrijk veroverd. Pastoor in Simpelveld was toen Sougnez.

Hij vluchtte spoedig daarop naar Dortmund, maar had aan zijn kapelaan opdracht gegeven er voor te zorgen dat ook de Heilige Mis werd opgedragen te Bocholtz.

 

Bocholtz maakte namelijk in die tijd deel uit van de parochie Simpelveld. En het behoorde tot de taak van Simpelveld ervoor te zorgen dat ook een H. Mis werd opgedragen te Bocholtz. In het verleden had het in gebreke blijven hiervan reeds voor grote spanningen tussen deze beide dorpen gezorgd.

De opvolger van de gevluchte Sougnez, Albert Wolters, regelde het mislezen te Bocholtz niet goed. Hij had het te druk in Simpelveld en adviseerde de bewoners van Bocholtz zelf maar op zoek te gaan naar een eigen priester.

Toen pastoor Sougnez terug kwam, was het leed geschied. Ondanks hevig verzet van Sougnez, met als gevolg talrijke processen, scheidde Bocholtz zich in 1796(2) af en werd het een zelfstandige parochie. Gedurende hetzelfde jaar kreeg het ook een eigen gemeentebestuur.

In de negentiende eeuw vonden er veel veranderingen plaats die met de kerk verband hielden.

Door de Franse overheerser werden de kloosters opgeheven en kwam er een einde aan het tijdperk van pastoors uit de orde der Norbertijnen.

In 1853 werd de kerkelijke hiërarchie in Nederland weer hersteld en werd de Simpelveldse parochie bestuurd vanuit Roermond.

 

In de loop van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw neemt in Simpelveld de bevolking toe.

Rond 1830 telde Simpelveld nog 1000 inwoners. In 1900 waren dit er 2000. In 1920, 3000 en in 1940 was er sprake van 4000 inwoners.

Het gevolg hiervan was dat de bestaande kerk veel te klein werd.

Dit leidde tot de eerste uitbreiding gedurende de periode van 1921-1925 onder leiding van pastoor Brewer.

Het kerkhof dat rondom de kerk gelegen was, verhuisde naar zijn tegenwoordige plek en in de kerk kwam een nieuw koor, een nieuwe sacristie en grote dwarsbeuken.

Ook een nieuw orgel maakte deel uit van deze ‘nieuwe’ kerk.

Ondanks deze uitbreiding bleef de kerk te klein en veel mensen moesten elke zondag buiten blijven staan.

Daarom besloot men gedurende de periode 1935-1937 over te gaan tot een tweede nog grotere renovatie.

De toren en het oude schip werden gesloopt en werden vervangen door grotere exemplaren die ook beter pasten bij de eerste verbouwing. Deze kerk staat er nu nog steeds.

In 1953 vierde de parochie haar 750 jarig bestaansfeest.

In 1956 werd de hulpkerk op de Huls ingewijd.

Begin zestiger jaren van de vorige eeuw heeft men zelfs nog korte tijd overwogen van de Huls een eigen parochie te maken en heeft men zelfs gedacht aan een derde kerk in het Hulsveld.

Vanaf 1965 diende zich echter een ommekeer aan in de religieuze beleving en verloor de kerk veel macht in het dorp.

Onderwijs en benoeming van leerkrachten werden geen zaak meer van het kerkbestuur, maar van een apart schoolbestuur. Ook het kerkhof werd voor een symbolisch bedrag van f 1,00 afgestaan door de kerk aan de gemeente (1960)

In de laatste decennia verloor de kerk haar greep op de parochie.

Er zijn amper nog voldoende priesters en het aantal trouwe kerkgangers loopt flink terug.

Treffend hierbij zijn de woorden van voormalig pastoor Clerx van Simpelveld toen hij als pastoor van Simpelveld, Ubachsberg erbij kreeg: ”Vroeger kreeg de pastoor als hij ouder werd een kapelaan erbij, nu een parochie”.

 

Uit het boek: St. Remigius te Simpelveld / Luc Wolters, Math. Horbach, L.J.M.L. Kohl, Constant Clerx. – Simpelveld : Kerkbestuur St.-Remigius, 2003. – 224 p., [16] p. pl. : ill. , 25 cm

ISBN: 9090167854, 9789090167855

 

Lid van de bibliotheek? Vraag het boek aan bij www.bibliotheeklimburg.nl viaZoek & Boek. Klik hier voor een link naar het betreffende boek in de catalogus van de Limburgse bibliotheken.

 

Literatuur:

(1) Deze tekst komt oorspronkelijk van het Wikipedia artikel Simpelveld (plaats). De tekst is gelicenseerd onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL);

(2) Inventaris van de archieven van de Gemeente Bocholtz, (1668) 1794-1940 (1970);

(3) Lijst van rijksmonumenten in Simpelveld (plaats);

(4) St. Remigius te Simpelveld / Luc Wolters, Math. Horbach, L.J.M.L. Kohl, Constant Clerx.