Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


137
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Rouwverwerking

Heeft u behoefte aan een gesprek?

Neem dan contact op met Pastoor Pisters (telefoon: 045 – 544 18 18)

Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar

7 gespreksdagen

Elk najaar starten we met 7 bijeenkomsten voor een kleine groep mensen die iemand door de dood hebben verloren. Martha Grosseibl en Pastor Jacques Vestjens leiden deze groep.
Onze ervaring is dat de drempel om met zo’n groep mee te doen hoog ligt, vooral voor mannen. Het begin is ook soms echt moeilijk. Toch zetten de meeste deelnemers door en beginnen er naar uit te zien.

In de bijeenkomsten beginnen we altijd met luisteren naar muziek, zelf gekozen of zelf gemaakte teksten of van teksten uit de afscheidsviering. Samen wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar. Het gaat om onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven. Het doet goed wanneer mensen, die een dierbaar persoon verliezen, bij hun verlies worden geholpen.

Een mens die door de dood iemand verliest, raakt gewond. Pijn, verdriet en leegte zijn dagelijks aanwezig. Soms zijn er gevoelens van schuld, afgewisseld met herinneringen aan de gelukkige dagen van vroeger.

Voor parochianen uit Simpelveld, Ubachsberg, Bocholtz en omstreken vindt de rouwverwerking plaats in de parochiezaal te Simpelveld.

Na de zomervakantie ontvangen de families die in onze parochies een uitvaart hebben gehad in het afgelopen jaar persoonlijk een uitnodiging tot deelname.

Meer informatie kunt u altijd inwinnen bij pastoor Pisters.

Pastor Jacques Vestjens werkte bij de geestelijke gezondheidszorg en woont in de Anna-parochie in Heerlen.
Martha Grosseibl is vrijwilligster en lector in de Gerardus Majellakerk te Heksenberg.