Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


124
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Ziekencommunie

De ziekencommunie wordt rondgebracht op de eerste vrijdag van de maand naar de zieken en thuiszittenden. Nieuwe adressen kunnen aangemeld worden via het parochiekantoor in Simpelveld van dinsdag tot en met donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur tel. 045 – 5441818

Om de Heer in de H. Communie thuis te ontvangen kunt u op een tafel een wit kleed met een of twee kaarsen en een kruisbeeld klaarzetten. Een schaaltje met wijwater en een palmtakje kan eventueel erbij geplaatst worden, zodat de priester de gelovige ermee kan zegenen.