Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


124
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Huwelijk

Wanneer er op een of andere wijze binding is met onze parochie kan de viering van het kerkelijk huwelijk in onze parochiekerk plaatsvinden. Hiervoor dient u contact op te nemen met de pastoor, bij voorkeur een half jaar voor de beoogde trouwdatum (telefoon: 045 – 544 18 18; e-mail: pisters@parochiesimpelveld.nl)

Voor een geldig kerkelijk huwelijk is het niet nodig dat man en vrouw beide katholiek zijn. Als een van de twee niet katholiek is, kan er toch voor de kerk getrouwd worden. Wel is het nodig voor een geldig huwelijk dat men niet eerder gehuwd is geweest. Dus de katholiek mag geen eerder kerkelijk huwelijk hebben gesloten en de niet-katholiek geen eerder burgerlijk huwelijk.

Er wordt verwacht dat men deelneemt aan een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding van drie avonden, samen met andere huwelijksparen. Deze avonden vinden in 2020 plaats op woensdag  1 april 15 april en 29april van 19.30 uur tot 22.00 uur locatie Pastorie Ubachsberg Kerkstraat 28.

Jos en Lea Meijs uit Geleen geven leiding aan de gesprekken. Ook de pastoor/kapelaan is erbij aanwezig.

In overleg worden de datums en tijden voor de huwelijksviering en de huwelijksgesprekken vastgesteld. Op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vindt er geen huwelijksviering plaats.

Meestal zal de huwelijksviering plaatsvinden in een eucharistieviering. In de H. Mis er een vast kerkelijk ritueel met een vaste volgorde van onderdelen van de viering. De kerkelijke teksten voor een huwelijksviering met de vele keuzemogelijkheden om er een persoonlijke viering van te maken, worden u graag ter beschikking gesteld. Indien gewenst kan dit ook digitaal gebeuren. Wanneer één van de partners niet katholiek is, wordt in overleg meestal gekozen voor een gebedsdienst zonder eucharistie. Bij een huwelijksviering kiezen wij voor levende muziek en worden er geen CD’s gedraaid. Het is mogelijk om een van de beide koren van onze parochie te vragen. Eigen zang of muziek is ook mogelijk, mits deze zang of muziek past in de aard van de viering en in de kerk. U kunt zelf zorgen voor een trouwkaars. Het bruidspaar kan deze trouwkaars in de viering ontsteken.

De bloemversiering in de kerk kan gebeuren in overleg met de bloemengroep van de parochie. Het is ook mogelijk om deze versiering zelf te verzorgen.Ballonnen zijn in de kerk niet toegestaan. Buiten de kerk is het niet gewenst om rijst of confetti te strooien.

De kosten van een kerkelijk huwelijk, inclusief voorbereiding zijn € 440,00.