Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


124
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Voedselbank

Ook dit jaar steunen Sint Remigiusparochie en Bernardusparochie de voedselbank
coördinator Joop Heuts

Broodnodig……..

…….. zo luidde de boodschap van de werkgroep ondersteuning voedselbank van onze beide parochies.
Deze boodschap werd door heel veel mensen letterlijk en serieus opgepakt.

Dankjewel allemaal…….

…….. aan u als bijzonder gulle gevers
…….. aan u, die veel oprechte en warme reacties voor deze actie liet blijken
…….. aan alle vrijwilligers uit onze parochies die de helpende handen tijdens
…….. deze actie uit de mouwen hebben gestoken
…….. aan bedrijfsleiding en personeel van de Plusmarkt in Simpelveld

Dit DANKJEWEL spreken wij uit namens alle gezinnen uit Parkstad,
die zich ook nu weer door uw bijdrage gesteund kunnen voelen

Pastoor Pisters namens beide kerkbesturen

Joop Heuts namens de werkgroep ondersteuning voedselbank