Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


124
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Voedselbank

Ook dit jaar steunen Sint Remigiusparochie en Bernardusparochie de voedselbank
coördinator Joop Heuts

Broodnodig……..

…….. zo luidde de boodschap van de werkgroep ondersteuning voedselbank van onze beide parochies.
Deze boodschap werd door heel veel mensen letterlijk en serieus opgepakt.

Dankjewel allemaal…….

…….. aan u als bijzonder gulle gevers
…….. aan u, die veel oprechte en warme reacties voor deze actie liet blijken
…….. aan alle vrijwilligers uit onze parochies die de helpende handen tijdens
…….. deze actie uit de mouwen hebben gestoken
…….. aan bedrijfsleiding en personeel van de Plusmarkt in Simpelveld

Dit DANKJEWEL spreken wij uit namens alle gezinnen uit Parkstad,
die zich ook nu weer door uw bijdrage gesteund kunnen voelen

Pastoor Pisters namens beide kerkbesturen

Joop Heuts namens de werkgroep ondersteuning voedselbank

Missie Ontwikkeling Vredesactiviteiten (MOV)

Informatie MOV-groep in de parochies van Simpelveld en Ubachsberg

MOV: Missie, Ontwikkeling en Vrede


MOV
is een afkorting voor de woorden Missie, Ontwikkeling & Vrede. De afkorting staat voor een groep in de parochie die de parochianen wil betrekken bij het welzijn van mensen ver weg, bij voorbeeld in Ethiopië, Brazilië, Honduras of Ghana. Die missionarissen wil ondersteunen bij hun werk. Een groep, die wil werken aan vrede op heel de wereld. Maar die ook kritische vragen durft te stellen, bij voorbeeld bij ons consumptiegedrag, bij ons omgaan met het milieu. En die met u samen nadenkt over mogelijke veranderingen, hoe klein ook, zodat ooit alle mensen op deze aarde kunnen leven in welvaart en vrede.

 

 

 

 

 

Geloven in de praktijk: inzet voor een betere wereld voor iedereen!


Opkomen voor mensen in nood, ook ver weg, is een concretisering van ons geloven. Zegt Jezus niet van zichzelf: ‘Ik ben gekomen aan om armen de Blijde Boodschap te brengen’ (Lucas 4,18)? Of lezen we bij Matheüs niet over de Mensenzoon die terugkomt om te oordelen? ‘Wanneer hebben wij U dan gezien?’, vragen de rechtvaardigen aan Hem. ‘Toen je de hongerigen te eten gaf, toen je de dorstigen te drinken gaf, toen je de vreemdelingen een thuis gaf, toen heb je Mij gezien’, is het antwoord. Vanuit die gelovige basis willen we ook als MOV-groep in de drie parochies van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg werken.

 

Nog meer concreet willen we als MOV-groep werken vanuit de Katholieke Sociale Leer. Daarin staat de waardigheid van álle mensen centraal, ook van mannen, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. Iedere mens, waar ook ter wereld geboren, heeft recht op geluk, recht op waardigheid en recht op recht van spreken. Daar willen we ons als MOV-groep voor inzetten.

Activiteiten


De MOV-groep laat regelmatig van zich horen, bij voorbeeld tijdens de Vastenaktie en in missiemaand oktober. Leden van de MOV-groep bemensen dan een standje op de weekmarkt om mensen over Vastenaktie en Missio te vertellen en hen over de ontwikkelingsprojecten te informeren. Ook tijdens eucharistievieringen of via het parochieblad vraagt de MOV-groep aandacht en geld voor projecten die een meer menswaardigheid leven van kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden moeten bevorderen.

Inmiddels traditie zijn de solidariteitsmaaltijden in de Vastentijd, waarbij leerlingen van het Sophianum zorgen voor een lekkere dis uit het projectland.

En tenslotte werkt de MOV-groep samen met andere missiegroepen in het dekenaat Kerkrade.

Nieuwsgierig, meedoen?

Nieuwsgierig geworden? Je direct opgeven als lid mag natuurlijk, graag zelfs. Het kan bij het parochiekantoor, bij pastoor Pisters of bij Guus Prevoo, Schiffelderstraat 6a te 6369 TK Simpelveld, tel. 045-5444167 of 06-27553005, guus.prevoo@home.nl.

Mocht je nog twijfelen of wil je meer inlichtingen, dat mag natuurlijk. Ook dan kun je bij Guus Prevoo terecht, hij zal graag nadere informatie geven.