Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


137
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Avondwake

Simpelveld

Er zijn weinig zaken zo ingrijpend in ons leven dan het definitief afscheid moeten nemen van iemand die heel dicht bij je staat en je zeer dierbaar is. Toch worden we hier allemaal mee geconfronteerd. Hoe belangrijk is het dan om te merken dat er velen om je heen zijn die je in zo’n periode willen steunen door een warm woord, een gebaar of hun aanwezigheid. Allemaal zaken die een kleine bijdrage kunnen leveren om het proces van afscheid nemen een plek te gunnen. Hoe moeilijk dat vaak ook is.
In veel niet-westerse culturen zie je dat mensen een afscheid samen willen verwerken, het verdriet proberen te delen, door heel dicht naar elkaar toe te trekken. Tot in de eerste helft van de vorige eeuw kenden we dit in onze streek ook heel sterk. Een overledene werd thuis opgebaard en er werd tot aan de begrafenis gewaakt en gebeden door familie, vrienden en buren. Deze traditie leidde tot ontmoeting van allen die één zaak gemeen hadden: het verlies van iemand die heel dicht bij hen stond. Maar die ontmoeting leidde ook tot gesprekken, gesprekken die veelal leidden tot het ophalen van herinneringen, gedachten aan en over degene van wie afscheid genomen moest worden. Naast het verdriet ook ruimte geven aan mooie herinneringen. En onbewust was men gestart met het proces van afscheid nemen.

Tijden veranderden en lange tijd gaven we elkaar vaak letterlijk geen ruimte om verdriet en herinneringen te delen. In de afgelopen jaren is er vanuit de kerk weer plek gemaakt om tot een gezamenlijke beleving van het afscheid nemen te komen: de Avondwake. Een dergelijke viering, verzorgd door leken, wordt ook in onze parochie verzorgd.

Het is een viering waarin het gedachtegoed van de overledene centraal staat. Vooraf aan deze viering wordt tijdens een gesprek met degene die de viering zal leiden samen met de familie een keuze gemaakt welke eigenschappen, kenmerken het meest bij de overledene behoren en bij de familie de meeste indruk achter laten. Ook wordt afgesproken op welke wijze de naaste familie een rol tijdens de viering kan hebben.

Tijdens de bijeenkomst worden de gekozen thema’s op een symbolische wijze centraal gesteld. Korte herinneringen die dan ook gerelateerd worden aan teksten uit de bijbel en tevens worden andere passende overwegingen/overdenkingen gebruikt. Samen ook met alle aanwezigen herinneringen uitspreken, samen nadenken over mooie dingen die zeker ook een plek naast het verdriet mogen hebben.

Avondwake

Vanaf 2016 wordt aan de nabestaande in de regel een avondwake aangeboden op de vooravond van de uitvaartdienst in de kerk. Deze avondwake is gratis. Het is voor de nabestaande niet verplicht om een avondwake te houden, men kan hier altijd vrij voor kiezen.

We willen met de avondwake een meer persoonlijke invulling geven voor de nabestaanden ter gedachtenis aan de overledene.

De vooravondmis zoals deze gebruikelijk was in Simpelveld komt hiermee te vervallen. Tijdens de reguliere missen kan altijd voor een overledene worden gebeden, zowel door de week als in het weekend.

Mogelijkheden:

maandag-woensdag-vrijdag: 18:45 uur
dinsdag en donderdag: 19:45 uur (om 19:00 uur is de gewone avondmis)
of: 19:00 uur (indien er geen misintentie is opgegeven; dan vervalt de gewone avondmis)
1ste vrijdag 19:45 uur (om 19:00 uur is de gewone avondmis, voorafgegaan door aanbidding)

 

Op bepaalde feest- en gedenkdagen is niet altijd een avondwake mogelijk.

Contactpersoon: Joop Heuts: 06 27 89 70 70 – joopheuts@gmail.com

Inplannen avondwake via pastoor Pisters: 045 544 18 18

Bocholtz

In Bocholtz is geen avondwake. Wel is het gebruikelijk dat er een avondmis voorafgaat aan de uitvaart. In deze mis wordt er speciaal gebeden voor de overledene, verder kan er ook de rozenkrans gebeden worden ter intentie van de overledene, zo men dit wenst.

Een en ander gebeurt volgens afspraak met pastoor Pisters.

Ubachsberg

Het is gebruikelijk aan de uitvaart een avondwake te laten voorafgaan. In Ubachsberg is er enkel een vooravondmis mogelijk op zaterdag en woensdag om 19.00 uur in de Bernarduskerk. Op andere weekdagen is er een avondwake mogelijk. De parochieassistent van Kunrade-Voerendaal, John Gulpen, verzorgt deze dienst in Ubachsberg. Deze avondwake is een gebedsdienst waarin de overledene centraal staat. Samen met de familie wordt de wake voorbereid. In de avondwake is ook ruimte voor eigen muziek. Contactpersoon: pastoor Pisters of John Gulpen, tel. 06 5054 4105.