Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


124
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Lezingen voor de Zondag

Via deze link gaat u naar de liturgische lezingen voor de zon- en feestdagen.

Bezoekgroep

 

Bezoekgroep

In Simpelveld en Ubachsberg is er een bezoekgroep die de pastoor helpt bij het bezoeken van parochianen.

Een aantal dames en de diaken brengen namens de pastoor een bezoekje bij mensen die alleenstaand of ziek zijn,

bij mensen die verblijven in zorginstellingen, maar ook bij parochianen waar een dierbare gestorven is.

Ook zullen ze 80 – 85- en 90- jarigen en andere mensen die jubileren een bezoekje brengen.

 

Is er iemand ziek ? Wenst u bezoek van de pastoor ? Geef dit dan zelf door !

Wanneer er zieken zijn thuis, in ziekenhuis of kliniek, die graag bezoek hebben, is het van belang dit door te geven aan de parochiegeestelijken in

Simpelveld

via Pastoor Pisters (telefoon 045 – 544 18 18) of per e-mail naar pisters@parochiesimpelveld.nl, of per briefje in de brievenbus van de pastorie.

Bocholtz

via Pastoor Pisters (telefoon 045 – 544 18 18) of per e-mail naar pisters@parochiesimpelveld.nl, of per briefje in de brievenbus van de pastorie.

Ubachsberg

via Pastoor Pisters (telefoon 045 544 18 18 of e-mail naar pisters@parochiesimpelveld.nl, brief in de brievenbus van de pastorie.

Rouwverwerking

Heeft u behoefte aan een gesprek?

Neem dan contact op met Pastoor Pisters (telefoon: 045 – 544 18 18)

Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar

7 gespreksdagen

Elk najaar starten we met 7 bijeenkomsten voor een kleine groep mensen die iemand door de dood hebben verloren. Martha Grosseibl en Pastor Jacques Vestjens leiden deze groep.
Onze ervaring is dat de drempel om met zo’n groep mee te doen hoog ligt, vooral voor mannen. Het begin is ook soms echt moeilijk. Toch zetten de meeste deelnemers door en beginnen er naar uit te zien.

In de bijeenkomsten beginnen we altijd met luisteren naar muziek, zelf gekozen of zelf gemaakte teksten of van teksten uit de afscheidsviering. Samen wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar. Het gaat om onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven. Het doet goed wanneer mensen, die een dierbaar persoon verliezen, bij hun verlies worden geholpen.

Een mens die door de dood iemand verliest, raakt gewond. Pijn, verdriet en leegte zijn dagelijks aanwezig. Soms zijn er gevoelens van schuld, afgewisseld met herinneringen aan de gelukkige dagen van vroeger.

Voor parochianen uit Simpelveld, Ubachsberg, Bocholtz en omstreken vindt de rouwverwerking plaats in de parochiezaal te Simpelveld.

Na de zomervakantie ontvangen de families die in onze parochies een uitvaart hebben gehad in het afgelopen jaar persoonlijk een uitnodiging tot deelname.

Meer informatie kunt u altijd inwinnen bij pastoor Pisters.

Pastor Jacques Vestjens werkte bij de geestelijke gezondheidszorg en woont in de Anna-parochie in Heerlen.
Martha Grosseibl is vrijwilligster en lector in de Gerardus Majellakerk te Heksenberg.

Processie en Parochiefeest

Simpelveld

Processie-routes Simpelveld:

Oude Molen 2019 (nieuwe route)
Kerk – Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein –  Grachtstraat (rustaltaar) Jamarstraat – Zaunbrechersstraat – Oversteek Sint Remigiusstraat – Clara Feystraat – (rustaltaar) Houbiersstraat – Stampstraat – Hennebergweg – Afsluiting en Bronkfès bij de Oude Molen (i.s.m. buurt Oude Molen).

Huls 2020 (route o.v.b.)
Kerk – Panneslagerstraat – Dr.Poelsplein (rustaltaar) – Pleistraat – Oude Molsbergerweg – Molsberg (rustaltaar) – Bouwerweg – Afsluiting en Bronkfès op de Huls.

Bosschenhuizen 2021 (route o.v.b.)
Kerk – Panneslagerstraat – Stampstraat (rustaltaar) – Bosschenhuizerweg – Afsluiting en Bronkfès bij H.Hartkapel Bosschenhuizen (i.s.m. buurtvereniging Bosschenhuizen).

Rode Put 2022 (route o.v.b.)
Kerk – Vroenhofstraat – Kloosterstraat – Puntelstraat (rustaltaar) – P. Damiaanstraat – Rodeput (rustaltaar bij kapel) – Rodeput – Kloosterstraat – Afsluiting en Bronkfès op parkeerplaats Rode Beuk.

Oude Molen 2023 (route o.v.b.)
Kerk – Irmstraat – St. Nicolaasstraat (rustaltaar) – Oude Molenstraat – Afsluiting en Bronkfès bij de Oude Molen (i.s.m. buurt Oude Molen).


Ubachsberg

Processie-routes Ubachsberg:

Route 2019:
Mingersborg: Kerkstraat, Bernardusplein, Jozefstraat, Mingersborgerweg, rustpunt Kapel Mingersborg, dan retour Mingersborgerweg, Vloedgraaf, rustaltaar splitsing Minnegardsweg, dan retour naar Kerkstraat, ontbinding bij de kerk

Route 2020:
Binnenring: Kerkstraat, Dirkstraat, Landsruwe, Hunsstraat, rustaltaar Mariabeeld, Hunsstraat vervolgen, Vrenkeweg rustaltaar, Bostenstraat, Grispenstaat, Bostenstraat, Dirkstraat, Kerkstraat, ontbinding bij de kerk

Route 2021:
Colmont: Kerkstraat, in gen Anker, Colmonterweg, rustaltaar Kapel Colmont, keerpunt Borghans, retour Colmonterweg, Pingerstraat, rustaltaar kapel, Oude Schoolstraat, Kerkstraat, ontbinding bij de kerk

Route 2022:
Buitenring: Kerkstraat, Jozefstraat, Mingersborgerweg, kruising Hunsstraat rustaltaar, via Hunsstraat naar Landsruwe, Widdershovenstraat, van Mulkenplein, Vrenkeweg, Oude Schoolstraat, rustaltaar kapel, Kerkstraat, ontbinding bij de kerk

Route 2023:
Kleine Heide: Kerkstraat , Hunsstraat, Dalstraat, rustaltaar splitsing Scheepersweg, dan Wijnstraat rustaltaar aldaar, dan terug via Wijnstraat, Kerkstraat, ontbinding bij de kerk


Bocholtz

In Bocholtz wordt er nog 1 processie gehouden op Sacramentszondag.

Processie-routes Bocholtz:

2019 via Overhuizen
Past. Neujeanstraat – dr. Nolensstraat – Min. Ruysstraat – Overhuizenstraat – Paumstraat –Emmastraat – Julianastraat – Past. Neujeanstraat – Afsluiting pastorietuin.

2020 via Heiweg
Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Heiweg (rustaltaar) – Kerkeveld – Groeneweg – Kasteel/Hoeve de Bongerd (rustaltaar) – Schoolstraat – Pastoor Neujeanstraat – Afsluiting pastorietuin.

2021 via Overhuizen
Past. Neujeanstraat – dr. Nolensstraat – Min. Ruysstraat – Overhuizenstraat – Paumstraat –Emmastraat – Julianastraat – Past. Neujeanstraat – Afsluiting pastorietuin.

2022 via Heiweg
Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Heiweg (rustaltaar) – Kerkeveld – Groeneweg – Kasteel/Hoeve de Bongerd (rustaltaar) – Schoolstraat – Pastoor Neujeanstraat – Afsluiting pastorietuin.

 

Onderhoud gebouwen

Kerk Simpelveld

Kerk Ubachsberg


Het interieur van onze parochiekerken moet uiteraard regelmatig onderhouden worden. Daarom hebben we in beide kerken een onderhoudsploeg die er geregeld voor zorgen dat onze kerken er netjes uitzien en schoon zijn. Maar daarnaast zal er voor de kerkelijke feestdagen speciale aandacht worden geschonken aan het extra onderhoud zoals het vele koper en zilverwerk dat altijd staat te stralen in onze kerken.
Ook het overige kerkmeubilair wordt regelmatig goed onderhouden. Zoals u zult begrijpen zijn hier vele handen nodig. Er wordt ruim van te voren aangegeven wanneer er in de kerk gepoetst wordt en wie zich geroepen voelt is dan van harte welkom.

Voedselbank

Ook dit jaar steunen Sint Remigiusparochie en Bernardusparochie de voedselbank
coördinator Joop Heuts

Broodnodig……..

…….. zo luidde de boodschap van de werkgroep ondersteuning voedselbank van onze beide parochies.
Deze boodschap werd door heel veel mensen letterlijk en serieus opgepakt.

Dankjewel allemaal…….

…….. aan u als bijzonder gulle gevers
…….. aan u, die veel oprechte en warme reacties voor deze actie liet blijken
…….. aan alle vrijwilligers uit onze parochies die de helpende handen tijdens
…….. deze actie uit de mouwen hebben gestoken
…….. aan bedrijfsleiding en personeel van de Plusmarkt in Simpelveld

Dit DANKJEWEL spreken wij uit namens alle gezinnen uit Parkstad,
die zich ook nu weer door uw bijdrage gesteund kunnen voelen

Pastoor Pisters namens beide kerkbesturen

Joop Heuts namens de werkgroep ondersteuning voedselbank

Missie Ontwikkeling Vredesactiviteiten (MOV)

Informatie MOV-groep in de parochies van Simpelveld en Ubachsberg

MOV: Missie, Ontwikkeling en Vrede


MOV
is een afkorting voor de woorden Missie, Ontwikkeling & Vrede. De afkorting staat voor een groep in de parochie die de parochianen wil betrekken bij het welzijn van mensen ver weg, bij voorbeeld in Ethiopië, Brazilië, Honduras of Ghana. Die missionarissen wil ondersteunen bij hun werk. Een groep, die wil werken aan vrede op heel de wereld. Maar die ook kritische vragen durft te stellen, bij voorbeeld bij ons consumptiegedrag, bij ons omgaan met het milieu. En die met u samen nadenkt over mogelijke veranderingen, hoe klein ook, zodat ooit alle mensen op deze aarde kunnen leven in welvaart en vrede.

 

 

 

 

 

Geloven in de praktijk: inzet voor een betere wereld voor iedereen!


Opkomen voor mensen in nood, ook ver weg, is een concretisering van ons geloven. Zegt Jezus niet van zichzelf: ‘Ik ben gekomen aan om armen de Blijde Boodschap te brengen’ (Lucas 4,18)? Of lezen we bij Matheüs niet over de Mensenzoon die terugkomt om te oordelen? ‘Wanneer hebben wij U dan gezien?’, vragen de rechtvaardigen aan Hem. ‘Toen je de hongerigen te eten gaf, toen je de dorstigen te drinken gaf, toen je de vreemdelingen een thuis gaf, toen heb je Mij gezien’, is het antwoord. Vanuit die gelovige basis willen we ook als MOV-groep in de drie parochies van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg werken.

 

Nog meer concreet willen we als MOV-groep werken vanuit de Katholieke Sociale Leer. Daarin staat de waardigheid van álle mensen centraal, ook van mannen, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. Iedere mens, waar ook ter wereld geboren, heeft recht op geluk, recht op waardigheid en recht op recht van spreken. Daar willen we ons als MOV-groep voor inzetten.

Activiteiten


De MOV-groep laat regelmatig van zich horen, bij voorbeeld tijdens de Vastenaktie en in missiemaand oktober. Leden van de MOV-groep bemensen dan een standje op de weekmarkt om mensen over Vastenaktie en Missio te vertellen en hen over de ontwikkelingsprojecten te informeren. Ook tijdens eucharistievieringen of via het parochieblad vraagt de MOV-groep aandacht en geld voor projecten die een meer menswaardigheid leven van kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden moeten bevorderen.

Inmiddels traditie zijn de solidariteitsmaaltijden in de Vastentijd, waarbij leerlingen van het Sophianum zorgen voor een lekkere dis uit het projectland.

En tenslotte werkt de MOV-groep samen met andere missiegroepen in het dekenaat Kerkrade.

Nieuwsgierig, meedoen?

Nieuwsgierig geworden? Je direct opgeven als lid mag natuurlijk, graag zelfs. Het kan bij het parochiekantoor, bij pastoor Pisters of bij Guus Prevoo, Schiffelderstraat 6a te 6369 TK Simpelveld, tel. 045-5444167 of 06-27553005, guus.prevoo@home.nl.

Mocht je nog twijfelen of wil je meer inlichtingen, dat mag natuurlijk. Ook dan kun je bij Guus Prevoo terecht, hij zal graag nadere informatie geven.

Misdienaars en acolieten

Misdienaars en Acolieten coördinator:

Simpelveld:  Jo Lucassen, telefoon: 045 – 544 20 39 en Pastoor Pisters 045 – 544 18 18
Bocholtz:  J. Vaessen, telefoon: 045 – 544 13 32
Ubachsberg:  Pastoor Pisters 045 – 544 18 18

Misdienaar zijn is heel erg leuk!

Als je misdienaar bent, help je, samen met leeftijdsgenootjes, mee in de kerk. Nadat je de eerste communie hebt gedaan kun je misdienaar worden. Eerst krijg je uitleg wat je moet doen. Daarna ga je een paar keer oefenen samen met andere misdienaars.

Je maakt de altaartafel klaar door de kelk en hostieschaal naar het altaar te brengen. Je zorgt voor het water en de wijn. Daarnaast moet je de bel luiden en de kaarsen vasthouden. Soms help je de pastoor of de kapelaan bij het gebruiken van het wierookvat en het wijwatervat met daarin de wijwaterkwast.

Een paar keer per jaar wordt er een gezellige middag of avond georganiseerd voor de misdienaars van de parochies Simpelveld  Ubachsberg en Bocholtz. Het is hartstikke leuk om misdienaar te zijn!

 

Misdienaars Ubachsberg

Lectoren

Lectoren

Om leken meer te betrekken bij de vieringen in de kerk is de werkgroep lectoren opgericht. De lectoren zorgen voor het voorlezen van de eerste lezing en de voorbeden. Het gaat hierbij om de weekend diensten in Simpelveld, Ubachsberg en Bocholtz.

Kosters

Simpelveld

Bocholtz

Ubachsberg

coördinator:

Piet Possen, tel. 045 – 544 04 27

coördinator:

J. Steinbusch, tel. 045 – 544 45 77

coördinator:

Jan Driessen, tel. 045 – 575 28 86

Kostergroep

Onze parochie telt een aantal vrijwillige kosters.
Samen vervullen zij alle kostersdiensten in onze parochies. Soms menen mensen dat “kosteren” niet meer zou betekenen dan het aansteken en het uitblazen van een kaarsje.

De werkelijk is wel even anders. Voordat de eucharistieviering begint is de koster al een uur bezig om alles klaar te maken en na de dienst is de koster geruime tijd bezig met opruimen.

Een koster is o.a. belast met het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor samenkomsten zoals eucharistievieringen, huwelijk- en begrafenisdiensten.
Het bedienen van licht, verwarming, geluidsinstallatie etc. Het bijhouden van de voorraad van de benodigde producten en zo heeft de koster nog meer taken en is onmisbaar in onze parochies.