Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


147
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Tarieven kerkelijke diensten

Overzicht tarieven misstipendia per 1-1-2018

H. Remigius Simpelveld, H. Jacobus de Meerdere Bocholtz en H. Bernardus Ubachsberg

ALGEMEEN

Leesmis door de week € 12,50
Gezongen H. Mis op zaterdagavond, zondag of feestdag € 25,00

JUBILEUM

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmis worden gehouden (excl. koor)
(aanvang op zaterdag uiterlijk 15.00 uur; op werkdagen uiterlijk 16.00 uur)
€ 275,00

HUWELIJK

Huwelijksdienst in de kerk (excl. muziek) max.
€ 440,00

UITVAART

Uitvaartdienst met eucharistieviering (excl. koor)
(met of zonder avondwake / vooravondmis)
(=uitvaart met parochiekoor of ander koor met liturgisch gezang)
max.
€ 440,00
Uitvaartdienst met woord- en gebedsdienst (excl. muziek)
(met of zonder avondwake / vooravondmis)
(=uitvaart met ruimere keuze voor eigen muziek en tekst)
max.
€ 440,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium
na een voorafgaande kerkdienst.
€ 175,00
Bijdrage voor begeleiding naar een begraafplaats
buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst.
€ 60,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken
in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst
(= enkel een uitvaartdienst in het crematorium incl. evt. avondwake)
€ 440,00
Zeswekendienst € 25,00
Zeswekendienst + gedachteniskruisje (Simpelveld/Ubachsberg) € 60,00
Alleen een gedachteniskruisje (Simpelveld/Ubachsberg) € 35,00

STICHTINGEN

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 62,50
10 jaar € 125,00
20 jaar € 250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

5 jaar € 125,00
10 jaar € 250,00
20 jaar € 500,00

KERKBIJDRAGE

Richtbedrag minimale kerkbijdrage in 2018 € 100,00

Kortingsregeling:

Aan parochianen wordt een korting verleend op de tarieven voor onderstaande diensten indien zij – in de vier voorafgaande kalenderjaren aan de betreffende dienst – kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie). De kortingsregeling geldt voor:

  1. huwelijksdienst
  2. uitvaartdienst in de parochiekerk (incl. avondwake)
  3. uitvaartdienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst (incl. evt. avondwake)
  4. avondwake zonder navolgende kerkdienst

De korting bedraagt 100% indien men de, door de parochie in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld vastgestelde, minimale kerkbijdrage heeft betaald.

Indien men in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld minder dan de minimaal vastgestelde bijdrage heeft betaald, dan wordt een korting genoten van de betaalde bijdrage in verhouding tot de minimale bijdrage.

Rekenvoorbeeld:
Over de vier voorafgaande kalenderjaren bedraagt de vastgestelde minimale bijdrage € 342,– (3 x de jaarbijdrage van € 84,– voor de jaren 2014-2016; in 2017 geldt de jaarbijdrage € 90,–). Ingaande 2018 geldt de jaarbijdrage € 100,–. De parochiaan die deze € 342,– over de vier voorafgaande kalenderjaren heeft voldaan ontvangt een korting van 100 %.
Iemand die bijvoorbeeld over de vier voorafgaande kalenderjaren aan kerkbijdrage een bedrag heeft betaald van € 240,–, ontvangt een korting van 240 : 342 x 100 %= 70,18 %.

versie november 2018